نحوه تصفیه سپتیک تانک

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 6 تير 1395 در ساعت 15 : 34 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

سپتیک تانک بیشتر مواد ته نشین شده و اجسام شناور و مواد جامد و چربی ها را در حد چشم گیری تصفیه میکند. سایر آلاینده ها مانند COD ، BOD5 و TSS  نیز شروع به کاهش میکنند . بخشی از مواد که قابل تصفیه و تجزیه نیستند در کف مخزن به صورت لجن جمع آوری میشوند . سایر مواد که چگالی کمتری دارند روی سطح آب شناور میمانند . این لایه حاوی چربی ها و روغن ها و قطعات سبک پلاستیکی میباشند . بعضی از مواد توسط باکتری ها مممکن است شرایط تجزیه آنها فراهم شود و یا به صورت محلول دربیایند. 

در اثر تجزیه تمامی مواد طی فرآیندهای شیمیایی واکنش هایی ایجاد میشود که باعث تولید گاز متان میشود که به شکل حباب از مخزن سپتیک تانک حارج میشود . زمانی که این حباب ها ایجاد نشود این فرآیند ته نشینی و شناور ماندن ذرات را کاهش میدد که دلیل وجود دیواره میانی در سپتیک تانک هم همین مورد میباشد .

معمولا این فرآیند حدود 24 ساعت طول میکشد که هر چه بیشتر این زمان طول بکشد ،  بیشتر این مواد تجزیه میشوند و فرآیند تصفیه بهتر اتفاق میافتد . هر چقد  حجم سپتیک تانک بیشتر باشد این فرآیند تصفیه بهتر انجام میشود که البته انجام این کار مقرون به صرفه نیست .

غلظت خروجی
از سپتیک تانک
(mg/lit)

غلظت ورودی
به سپتیک تانک
(mg/lit)

پارامتر ردیف
327-445 500-660 COD 1
132-217 155-286 BOD5 2
36-37 70-105 Oil&Grease 3
49-161 155-330 TSS 4
39-82 30-88 TKN 5

4/6-7
Log/L

6-8
Log/L

Fecal Coliform 6

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :