سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب در نوع عامیانه خود به همان سپتیک تانک معروف است . که به عنوان ذوش های معمول در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد. بعد از جنگ جانی دوم سپتیک تانک ها برای دفع فاضلاب ها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتند . 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :